عبدالمجید شریفی افزود: خوشبختانه بسترسازی های مناسبی در فولاد خوزستان انجام شده و اکنون می‌توانیم اثرات این بهره وری را در فولاد خوزستان ببینیم . همچنین این بهره وری باعث شد که ما در سال گذشته در تعالی سازمانی و حراست از حقوق مشتری رتبه نخست کشور را با دریافت تندیس سیمین تعالی سازمانی به خودمان اختصاص دهیم.
وی، کسب رتبه برتر بهره وری کشور را حاصل پیگیری‌ها و تلاش مدیران و کارکنان شرکت عنوان و اظهار کرد: مفهوم بهره وری در تمام سطوح شرکت فولاد خوزستان نهادینه شده و اکنون هرکسی نقش خود را در شرکت به خوبی ایفا می‌کند.
مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان افزود: با بسترسازی های انجام شده در شرکت فولاد خوزستان، اکنون ثمرات بهره وری به خوبی مشهود است علاوه بر اینکه ارتقای بهره وری در فولاد خوزستان ادامه‌دار خواهد بود.
شریفی گفت: درست است که ما در عرصه‌های مختلف و تعالی نیروی انسانی نیز شرکت رتبه ممتازی را در کشور به دست آورده‌ایم اما همه اینها باید به موفقیت های بیشتری منجر شود و بتوانیم با برنامه‌ریزی‌های صحیح از لحاظ اقتصادی، تولید بهینه‌ای داشته باشیم به‌طوری که سرمایه گذاری‌هایمان در عرصه توسعه، سرمایه گذاری های هوشمندی باشد و بتوانیم علاوه بر برقراری توازن این مراحل را با موفقیت به طور مطلوبی به پایان برسانیم .
مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان در پاسخ به این سوال خبرنگار دنیای معدن که طی سال گذشته در بهره وری نیروی کار ، انرژی و سایر عوامل تولید، شرکت فولاد خوزستان در کدام یک از این عوامل موفق تر بوده است؟ اظهار داشت: ما در بهره وری کار و نیروی کار شاخص های خوبی داشته‌ایم . همچنین طرح طبقه‌بندی مشاغل را به نحو مطلوبی یعنی همان طور که به کارکنانمان قول داده بودیم با یک کارشناسی عمیق اجرا کردیم و نتایج خوبی را نیز در عرصه به‌دست آورده‌ایم . در حوزه اقتصادی نیز به دلیل اینکه رکود در بازار حاکم بود در مقاطعی با مشکلاتی رو به رو شدیم اما چون آمادگی کامل داشتیم و به خوبی در این عرصه کار کرده بودیم این مشکلات را پشت سر گذاشته‌ایم.
وی افزود: عملکرد ما در حوزه مالی خوب بوده است و از آنجا که یک شرکتی بورسی هستیم و همچنان هم اعتبار ما در بورس سنجیده می‌شود توانسته‌ایم جایگاه خودمان را در بورس در حد قابل قبولی حفظ کنیم .