جايزه بهره وري معادن و صنايع معدني : بخش خصوصي توانمند مي تواند بهره وري معادن را ارتقا دهد
چهارشنبه، 13 اسفند 1393 - 15:07 کد خبر:36
استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: برخورد علمي و كارشناسي با مشكلات بخش معدن، افزايش بهره وري را به دنبال دارد.


به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، مهدي پازوكي با بيان اين مطلب و با اشاره به پايين بودن بهره وري در اقتصاد ايران اظهار داشت: براي افزايش بهره وري در حوزه هاي اقتصادي نظير بخش معدن و صنايع معدني، بايد روش هاي سنتي را كنار گذاشت و در دو حوزه «نيروي انساني» و «سرمايه»، از دانش و دستاوردهاي بشري نوين به خصوص فناوري هاي جديد بومي شده استفاده بهينه كرد.
وي ادامه داد: در تفكر سنتي، بهره وري جايي ندارد و نمي توان هزينه ها را در توليد محصول كاهش داد.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه بخش معدن ايران به دليل برخورداري از منابع غني خدادادي و موقعيت سوق الجيشي، در صورت برخورد علمي و كارشناسي، آينده مطلوبي خواهد داشت، تصريح كرد: براي ارتقاي بهره وري در اين بخش، بايد با مولفه هاي نيروي كار و سرمايه به صورت علمي و كارشناسي برخورد و در عين حال، از فناوري هاي روز دنيا نيز استفاده كرد.
وي ادامه داد: سطح علمي و تحصيلات دانشگاهي نيروي انساني طي سال هاي پس از انقلاب در حوزه معدن بالا رفته و در صورت ساماندهي و استفاده بهينه از آن، مي توان بخشي از درآمدهاي كشور و اشتغال زايي جوانان را با توسعه اين حوزه تامين كرد.
به گفته پازوكي، معادن بايد در اختيار بخش خصوصي توانمند قرار گيرد تا با تمركز فعالان متخصص اين بخش بر روش هاي بهينه و نوين و درنتيجه افزايش بهره وري در بخش هاي مختلف استخراج تا توليد محصول، اين بخش در مسير توسعه واقعي قرار گيرد.